Välkommen till MTC!

MTC  –  Miljötekniskt Center AB är ett nyetablerat företag vid Dåva industriområde som bedriver forskning och utveckling inom miljöteknik. MTC utvecklar ny teknik inom avfallshantering, förorenad mark och förorenat vatten.

Vid vår pilot-anläggning kan vi demonstrerar ny teknik för avfall, gruv- och mineralindustrin, pappers- och massaindustrin, förorenad jord, slam och vatten.

MTC är en öppen plattform där aktörer från industrin, akademin och det kringliggande samhället kan samarbeta för att fler gröna lösningar ska nå marknaden.

 

Hitta till oss

Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 
Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 

 
Besöksadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå
 
Postadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Kylgränd 4A
906 20 Umeå