Forskning och utveckling i världsklass

Genom att skapa en kraftfull samverkansplattform för den regionala industrin, akademin och det kringliggande samhället kan MTC bidra till att fler gröna lösningar når marknaden. Samverkan sker via fyra fokusområden:

  • Miljöteknik: Nya smarta lösningar
  • Avfall: Resurs och energi
  • Vatten: Skydda och rena
  • Mark: Återställa och bevara

Ökade insatser inom miljöteknik är av största vikt för ett mer hållbart användande av samhällets resurser. MTC har som en öppen testbädd mervärde inom FoU-projekt genom att erbjuda:

  • Anläggning med tillstånd för arbete med stora volymer miljöfarliga ämnen
  • Kompetent personal som kan arbeta i korta, målinriktade, projekt
  • Stort fokus på implementering i tidigt skede av projekten
  • En projektorganisation som underlättar samarbetsprojekt med avseende på personal, kostnader och rättigheter till resultat

Steget mellan försök i laboratorier till praktisk tillämpning i industrin är stort. Genom tester i stor skala för demonstration, optimering och verifiering hjälper MTC forskning att gå från nytänkande innovation till kommersialisering.

Hitta till oss

Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 
Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 

 
Besöksadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå
 
Postadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Kylgränd 4A
906 20 Umeå