2016-09-01: MTC med i referensgruppen för TransAlgae

Målet med projektet TransAlgae är att hitta nya lösningar för förnybar energi och produkter från alger. Mikro- och makroalger produceras från industriella avfallsströmmar som avloppsvatten och rökgaser. Eftersom algerna både tar upp koldioxid och näringsämnen finns en stor positiv miljö-

Publicerad i Nyheter

2016-07-01: Green North Ska generera tillväxt genom smart miljöteknik

Tillväxtverket har beviljat miljöteknikprojektet Green North stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för en treårsperiod. Projektet på totalt 23 miljoner kronor drivs i samverkan mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, MTC – Miljötekniskt center och Formsmedjan strategisk kommunikation. Syftet med

Publicerad i Nyheter

2015-10-12: Forskningsmiljoner för riskanalys (REFINE)

MTC deltar i projektet ”Utveckling av nya metoder för förbättrad riskanalys (REFINE)”. Projektet omfattar totalt 14,4 MKr och finansieras av KK-Stifetlsen. Projektet inkluderar studier av organiska och oorganiska ämnen samt mikrober. Målet är att ta reda på hur stor risken är för skada

Publicerad i Nyheter

2015-05-11: Injektering av grönlutslam i gråbergsupplag (pilotskala)

Projektet ”Injektering av grönlutslam i gråbergsupplag” handlar om att testa en ny metod för att tillsätta grönlutslam från massa- och pappersindustrin för att efterbehandla vittrat gruvavfall. Metoden har utvecklats av Bergskraft Bergslagen AB i samarbete med Örebro universitet och ska

Publicerad i Nyheter

2014-12-09: Verktyg för förbättrad riskvärdering (Synergy)

MTC deltar i projektet ”Bestämning av biologiska effekter av komplexa blandningar för förbättrad riskvärdering (SYNERGY)”. Projektet omfattar totalt ca 4,6 MKr och finansieras av KK-Stifetlsen. Exponering för komplexa blandningar av metaller i vatten kan öka den totala giftigheten på grund

Publicerad i Nyheter

2014-06-25: Efterbehandling av gråbergsdeponi

Syftet med projektet är att ta fram nödvändigt underlag för tillverkning av Morän/Grönlutsslam-blandning i full skala som uppfyller de funktionskrav som ställs på tätskikt vid efterbehandling av gråbergsdeponier. Målsättningen är att resultaten från projektet kan användas och testas i full

Publicerad i Okategoriserade

2014-01-15: Geologisk barriär med grönlutslam och morän

I samarbete med Metsä Board Husum och Envix Nord AB, gällande utveckling av nya produkter från industriavfall, ska MTC optimera ett barriärmaterial som uppfyller fastställda krav med avseende på täthet och geoteknisk prestanda. Utvecklingen sker utifrån ett koncept som Envix

Publicerad i Nyheter

2013-10-28: Forskning om nya absorbenter

Tillsammans med Umeå universitet kommer MTC studera hur termiskt förädlade restfraktioner (biokol) av t.ex. bioslam, avloppsreningsslam och restprodukter från skogs/jordbruk kan användas för att rena industriella vatten. Syftet med projektet är att demonstrera hur restfraktioner kan omvandlas till en resurs

Publicerad i Nyheter

Hitta till oss

Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 
Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 

 
Besöksadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå
 
Postadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Kylgränd 4A
906 20 Umeå