2014-12-09: Verktyg för förbättrad riskvärdering (Synergy)

MTC deltar i projektet ”Bestämning av biologiska effekter av komplexa blandningar för förbättrad riskvärdering (SYNERGY)”. Projektet omfattar totalt ca 4,6 MKr och finansieras av KK-Stifetlsen.

Exponering för komplexa blandningar av metaller i vatten kan öka den totala giftigheten på grund av additiva eller synergistiska effekter. Tidigare studier vid Örebro Universitet visar dock att enskilda metaller i en blandning kan blockera eller balansera ut de förväntade effekterna och därigenom sänka giftigheten. Det övergripande målet är att utveckla qPCR baserad metod för att förbättra platsspecifik riskbedömning baserad på biologisk effektanalys. Projektet kommer inkludera olika typer av vatten från flera olika gruvor för att säkerställa att resultaten är giltiga för flera platser.

Partners
Örebro universitet, Boliden, MTC, Envix Nord AB

Kontaktperson
Per-Erik Olsson
per-erik.olsson@oru.se

Publicerad i Nyheter

Hitta till oss

Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 
Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 

 
Besöksadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå
 
Postadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Kylgränd 4A
906 20 Umeå