2015-05-11: Injektering av grönlutslam i gråbergsupplag (pilotskala)

Projektet ”Injektering av grönlutslam i gråbergsupplag” handlar om att testa en ny metod för att tillsätta grönlutslam från massa- och pappersindustrin för att efterbehandla vittrat gruvavfall. Metoden har utvecklats av Bergskraft Bergslagen AB i samarbete med Örebro universitet och ska nu testas i fullskala i fält. MTC medverkar som kompetensstöd och kommer sitta i referensgruppen. Projektet omfattar totalt ca 2 MKr och finansieras av Vinnova.

Parter
Örebro universitet, Bergskraft Bergslagen AB, Boliden Mineral AB, JRP, Drillcon, SP Processum, Metsä Board Sverige, SCA Obbola,  Domsjö Fabriker, MTC

Kontaktperson
Lotta Sartz
lotta.sartz@oru.se

 

Publicerad i Nyheter

Hitta till oss

Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 
Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 

 
Besöksadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå
 
Postadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Kylgränd 4A
906 20 Umeå