2016-09-01: MTC med i referensgruppen för TransAlgae

Målet med projektet TransAlgae är att hitta nya lösningar för förnybar energi och produkter från alger. Mikro- och makroalger produceras från industriella avfallsströmmar som avloppsvatten och rökgaser. Eftersom algerna både tar upp koldioxid och näringsämnen finns en stor positiv miljö- och klimatpåverkan.

Läs mer om TransAlgae här.

Publicerad i Nyheter

Hitta till oss

Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 
Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 

 
Besöksadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå
 
Postadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Kylgränd 4A
906 20 Umeå