2014-06-25: Efterbehandling av gråbergsdeponi

Syftet med projektet är att ta fram nödvändigt underlag för tillverkning av Morän/Grönlutsslam-blandning i full skala som uppfyller de funktionskrav som ställs på tätskikt vid efterbehandling av gråbergsdeponier. Målsättningen är att resultaten från projektet kan användas och testas i full skala, för att sedan användas som vägledning vid framtida efterbehandlingsarbeten.

Partners
SP Processum, Ecoloop, Ramböll, Ragn-Sells, SCA, Domsjö Fabriker, Luleå tekniska universitet, Boliden, MTC.

 

Kontaktperson
Gunnar Westin, SP Processum
gunnar.westin@processum.se

Publicerad i Okategoriserade

Hitta till oss

Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 
Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 

 
Besöksadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå
 
Postadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Kylgränd 4A
906 20 Umeå