2013-10-28: Forskning om nya absorbenter

Tillsammans med Umeå universitet kommer MTC studera hur termiskt förädlade restfraktioner (biokol) av t.ex. bioslam, avloppsreningsslam och restprodukter från skogs/jordbruk kan användas för att rena industriella vatten. Syftet med projektet är att demonstrera hur restfraktioner kan omvandlas till en resurs som kan användas i flera steg. Målet är att hitta en hållbar lösning för hela värdekedjan och projektet kommer också undersöka hur de undersökta absorbenterna kan omhändertas efter att de använts för vattenrening, t.ex. genom att regenereras eller energiåtervinnas.

Samarbetet sker inom ramen för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet, som syftar till att skapa  förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt.

Partners
Doktorand: Mirva Niinipuu
Handledare: Stina Jansson, Kemiska institutionen
Organisation: MTC AB, Magnus Bergknut

Kontaktperson
Stina Jansson, Umeå Universitet
stina.jansson@umu.se

Publicerad i Nyheter

Hitta till oss

Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 
Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 

 
Besöksadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå
 
Postadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Kylgränd 4A
906 20 Umeå