Om MTC

MTC  –  Miljötekniskt Center AB är ett nyetablerat företag vid Dåva industriområde vars syfte är att stödja, initiera och bedriva forskning och utveckling inom miljöteknik. MTC utvecklar ny teknik inom avfallshantering, förorenad mark och vattenrening. Vid vår anläggning för storskaliga testbäddar kan vi demonstrerar ny teknik för avfall, gruv- och mineralindustrin, pappers- och massaindustrin, förorenad jord, slam och vatten.

Hitta till MTC

Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 
Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 

 
Besöksadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå
 
Postadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Kylgränd 4A
906 20 Umeå