Så här behandlar vi dina personuppgifter

MTC – Miljöteknisk center AB samlar in och använder personuppgifter inom ramen för våra olika verksamheter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med god sed och gällande lagstiftning.

När du är kund eller samarbetspartner till oss

Vi behandlar dina personuppgifter när du ber om en offert av oss då vi har ett berättigat intresse av att administrera offerten. Ingår du ett avtal med oss behandlar vi dessa för att kunna uppfylla våra skyldigheter som avtalspart. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det finns ändamål för hanteringen av offerten eller för att följa lagkrav som bokföringslagen.

För samarbetspartner eller övriga kontakter behandlar vi personuppgifter då vi har ett berättigat intresse för att kommunicera med varandra. Vi behandlar dessa personuppgifter så länge det finns en relation mellan oss och det bolag/person som vi samarbetar med.

När du kontaktar oss

Då du kontaktar oss genom e-post eller genom kontaktformuläret på vår hemsida har vi ett berättigat intresse av att svara på dina frågor och således behandla dina personuppgifter. Den e-post vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras då det inte finns något ändamål för behandlingen.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka utskick via e-post eller brev. Vi har ett berättigat intresse att skicka direktmarknadsföring till våra kunder, samarbetspartner eller andra intressenter. Om du inte önskar att få utskick från oss kan du givetvis be oss att upphöra med detta.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas av oss och vilka uppgifter det är. Du måste själv höra av dig till oss och begära att få den informationen. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade uppgifter.

Du har också rätt att när som helst inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om behandling av dina personuppgifter.

Vi strävar efter att all information vi behandlar ska vara korrekt. Det gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. Om någon uppgift visar sig vara felaktig rättar vi direkt utan dröjsmål. Som anhörig har man givetvis rätt att få veta vilka uppgifter vi har registrerat. Om man vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor om hur vi behandlar personuppgifter, kan man kontakta oss på info@mtcenter.se. Klagomål på hur vi hanterar personuppgifter kan skickas till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Mer information finns på deras webb.

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig
MTC – Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå

 

Hitta till oss

Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 
Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 

 
Besöksadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå
 
Postadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Kylgränd 4A
906 20 Umeå