Tjänster

Våra experter hjälper dig att utveckla och implementera ny teknik inom avfallshantering, förorenad mark, och vattenrening. Vi har testbäddar för gruv- och mineralindustrin, pappers och massaindustrin, förorenad jord, slam och vatten.

Några av våra testbäddar kan användas i kommersiella uppdrag. Läs mer om våra tjänster här:

Hitta till oss

Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 
Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 

 
Besöksadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå
 
Postadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Kylgränd 4A
906 20 Umeå