Stabilisering

MTC tar fram teknik och metoder för Stabilisering och Solidifiering av avfall, jord och slam.

Genom Stabilisering / Solidifiering minskas mängden ämnen som kan lakas ut från materialet, vilket minskar dess farlighet. Lämpliga material att stabilisera/solidifiera är gruvavfall, förorenad jord, sulfidjord (sulfitlera), slammer, muddermassor, etc.

MTC erbjuder:

  • Förprojektering
  • Optimering av recept
  • Myndighetskommunikation
  • Miljö- och kvalitetskontroll

Om stabilisering och solidifiering

Stabilisering: Stabilisering innebär att avfallet blandas med stabiliserande tillsatser i syfte att minska urlakningar av föroreningar från avfallet. Exempel på tillsattser är järn för att stabilisera arsenikförorenad jord, pH-höjande material (t.ex. kalk, mesa) för att stabilisera/neutralisera avfall (t.ex. gruvavfall och sulfidjord), kol för att stabilisera organiska miljögifter samt andra metoder för att få föroreningen i en svårlakbar eller svårlöslig form.

Solidifiering: Solidifiering innebär att föroreningen innesluts i en fast kropp med minskad hydraulisk konduktivitet och förbättrade geotekniska egenskaper. Vanliga bindemedel är t.ex. cement, aktivt kol, järnoxid, kalk etc. Solidifiering kan också resultera i enbart en geoteknisk optimering med en ökad bärighet, ökad täthet eller andra geotekniskt fördelaktiga egenskaper som följd.

Hitta till oss

Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 
Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 

 
Besöksadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå
 
Postadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Kylgränd 4A
906 20 Umeå