Vattenrening

MTC tar fram teknik och metoder för rening av vatten från olja, metaller och organiska miljögifter.

MTC har tillgång till en modern testanläggning med olika enheter som kan anpassas efter olika föroreningsförhållanden.


MTC utvecklar kontinuerligt nya filtermassor och kan anpassa dessa efter särskilda behov. I möjligaste mån jobbar vi efter hållbarhetsprincipen och försöker använda material med unika egenskaper i våra filtermaterial. Använda filter skickas på deponi eller destruktion vid godkänd anläggning.

Hitta till oss

Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 
Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 

 
Besöksadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå
 
Postadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Kylgränd 4A
906 20 Umeå