Vattenrening

MTC är en självständig aktör för behandling och återvinning av förorenade vatten, oljor och slam. Anläggningen, som ligger i Dåva industripark, kompletterar övriga aktörer i området inom avfallshantering och energiutvinning.

Vårt mål är att erbjuda konkurrenskraftiga priser och tjänster för olika typer av flytande avfall. Vi jobbar hela tiden med att förbättra oss och att ligga i framkant vad gäller kompetens och utrustning. Genom att behandla avfallet i en modern anläggning som är anpassad efter gällande miljökrav får vi fram ett rent vatten som kan släppas till recipient utan risker för miljön. Den rest som blir kvar efter rening skickas till godkänd anläggning för omhändertagande eller destruktion.

MTC har följande prismodell:

  1. Oljeavskiljare innehållande vatten med ringa mängd fast fast och utan flytslam: 850 kr/ton
  2. Oljeavskiljare och Tvättrännor med fast fas, utan flytslam: 1250 kr/ton
  3. Övriga vatten, slam och material: Prissätts efter konsultation

Levererade vatten ska hålla pH runt 7 och innehålla mindre än 200 mg/l av klorider och fluorider.
Leveranser med påtaglig mängd fast fas prissätts som post (2).

Hitta till oss

Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 
Välkommen att beöka oss i våra lokaler på Dåva Energiväg 8, Umeå.
 

 
Besöksadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Dåva Energiväg 8
905 95 Umeå
 
Postadress
MTC - Miljötekniskt Center AB
Kylgränd 4A
906 20 Umeå